Den praktiska delen av utbildningen

Djursjuksvårdsutbildningen på Berga är praktisk och yrkesförberedande, och därmed blir praktiken, som också kallas APL (arbetsplatsförlagt lärande), viktig. Under dina tre år på gymnasiet så ska minst femton veckor bestå av praktik både på och utanför skolan. Då ska du träna på att utföra vad du lärt dig inom djursjukvårdsområdet.

I första skedet kommer du att vara på skolans område för att bli trygg med alla de arbetsuppgifter som ska utföras. Därefter kommer du att få möjlighet att ha praktik utanför skolan.

När du gjort din praktik så är tanken att du ska kunna omsätta det du lärt dig i ditt gymnasiearbete.