Villkor för lån av elevdator på Berga Naturbruksgymnasium

Bakgrund

Berga Naturbruksgymnasium vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där datorn används som ett naturligt verktyg i skolarbetet. Därför erbjuds elever på Berga Naturbruksgymnasium att låna en dator under sin utbildningstid. Datorn ska ses som ett läromedel och är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden. För att kvittera ut datorn krävs att eleven och dennes vårdnadshavare har godkänt skolans gällande regler. Genom fylla i och skicka in formuläret här intill har eleven och vårdnadshavaren accepterat villkoren och reglerna kring hanteringen av datorn

Den personliga datorn

Datorn är avsedd att användas i det dagliga skolarbetet. Eleven ansvarar för den utlämnade datorn med tillbehör under hela lånetiden. Elev ska använda, förvara och transportera datorn på ett sådant sätt att den inte kommer till skada eller riskerar att förstöras eller komma bort. Utrustningen får inte lånas ut, eller på annat vis överlåtas eller disponeras av annan än den elev som lånet gäller. Det är inte tillåtet att använda utrustningen i sammanhang eller för syften som kan betraktas strida mot skolans värdegrund eller gällande lagstiftning. Elev förbinder sig också att hantera datorn på ett sådant sätt att den, med undantag från normalt slitage, är i fullgott skick vid låneperiodens slut. Detta gäller även de tillbehör som disponeras.

Låneperiod

Villkoren gäller från och med utkvitteringen av datorn till det att eleven avbryter sin utbildning, skrivs ut från skolan, om eleven/vårdnadshavare säger upp lånet av datorn eller om skolan återtar den. Villkoren är bindande under hela låneperioden, om inte uppsägning sker. Ovanstående dator är skolans egendom och skolan äger rätt att när som helst häva lånet av datorn. Om utbildningen avbryts i förtid skall datorn återlämnas till skolan.

Förvaring

Eleven ansvarar själv för att datorn och dess utrustning förvaras på ett betryggande sätt. Under hela låneperioden krävs aktsamhet vid förvaringen eftersom datorn är att betrakta som stöldbegärlig egendom.

Installation av programvara

Datorn är i grundinstallationen utrustad med programvaror som behövs i skolarbetet. Otillåten kopiering av programvara eller användning av otillåten programvara/upphovsrättsligt skyddat material kan medföra ett personligt ansvar gentemot licensgivare/upphovsman.

Förlust och/eller skada

Vid förlust, skador eller fel på datorn och dess tillbehör anmäls detta direkt till skolans IT-ansvarige. Eleven får under inga omständigheter själv ordna med reparation/lagning av den lånade utrustningen. Trasig/skadad utrustning lämnas alltid in till skolan. Elev eller vårdnadshavaren svarar för de kostnader som uppstår vid förlust av eller skador på datorn, programvaran eller tillhörande utrustning och som inte omfattas av maskingarantin eller är att ses som normalt slitage. En vanlig hemförsäkring täcker normalt inte skador utan en tilläggsförsäkring s.k. ”allriskförsäkring” kan därför vara bra att teckna. Ett tips är att kontrollera med eget försäkringsbolag vad som gäller.

Exempel på problem eller skador

Utrustning

Typ

Exempel

Åtgärd

Dator

Fabrikationsfel

Trasigt tangentbord, datorn tar ej laddning, batteri trasigt, nätverkskort trasigt, etc.

Skadeanmälan upprättas av elev. Reparation alt. likvärdig ersättningsdator ordnas av skolan. Elev erbjuds lånedator under ev. väntetid.

Stöld och förlust

 

Skadeanmälan + polisanmälan upprättas av elev. Vid oaktsamhet blir elev ersättningsskyldig motsvarande datorns restvärde när händelsen uppkom.

Anskaffningsvärdet varierar, ett riktvärde är ca 2500 kr. Avskrivning sker på 3 år. Likvärdig ersättningsdator ordnas av skolan.

Fysisk yttre påverkan

Mat/dryck i tangentbord, sprucken skärm, trasiga gångjärn, USB-portar trasiga, sprucket chassi, avbrutna stift, etc.

Skadeanmälan upprättas av elev. Elev blir ersättningsskyldig för: alt 1) kostnaden för reparation och ev. reservdelar. Elev erbjuds lånedator under ev. väntetid. alt 2) enligt ovan (stöld och förlust) om dator ej kan lagas.

Likvärdig ersättningsdator ordnas av skolan.

Laddare

Fabrikationsfel

Laddar inte, etc

Skadeanmälan upprättas av elev. Ny laddare ordnas av skolan

 

Förlust

 

Skadeanmälan upprättas av elev. Elev blir skyldig att köpa ny laddare.

Fysisk åverkan

Knäckt stift, klämd kabel, trasig kontakt, etc.

Skadeanmälan upprättas av elev. Elev blir skyldig att köpa ny laddare.

Godkännande av villkor för datorlån

Aktuellt

Läsårsdata 2023-2024

Påsklov 2 – 5 apr (v 14)
Lovdag fre 10 maj
Studenten fre 7 juni (utspring ca kl 12.30)

OBS! Åk 1 och 2 slutar ons 12 juni


Läsårsdata 2024-2025 

HT börjar tor 15 aug för årskurs 1
HT börjar mån 19 aug för övriga
Höstlov 28 okt – 1 nov (v 44)
HT slutar fre 20 dec

VT börjar tis 7 jan
Sportlov 24 - 28 feb (v 9)
Påsklov 14 – 17 apr (v 16)
Lovdag fre 2 maj och fre 30 maj
Studenten tors 5 juni (utspring ca kl 12.30)

OBS! Åk 2 och 3 slutar ons 11 juni

Information

Berga Naturbruksgymnasium ligger mellan Stockholm och Nynäshamn.
GPS-coordinater: 59.091681, 18.108213

Hitta hit med bil: Väg 73 från Stockholm, ta av vid trafikpl Fors/Försvarsmakten. Sväng höger mot Västerhaninge. Efter 300 m, sväng vänster mot Stav. Efter ca 1,7 km sväng vänster.

Hitta hit kommunalt: Pendeltåg till Västerhaninge och sedan buss 847 eller 843 till Berga Gård.

Kontakt

Berga naturbruksgymnasium
Berga Skolväg 1
137 91 Västerhaninge
072 – 468  97 57

info@bergaedu.se

Visselblåsa?

 
Vi använder cookies
Vi använder cookies för att se till att du får den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta.
Ok