Om Anpassade gymnasieskolan

Vilka djur finns på NP4?

Svar: Vi ser över utbildningen för tillfället, så det går just nu inte att säga.

Vilka maskiner får NP4 använda?

Svar: Alla får lära sig köra elbilen. Vi använder också röjsåg och gräsklippare. Beroende på val av inriktning får man även prova att köra traktor. 

Kan man pendla till skolan?

Svar: Ja, det är många elever som gör det. Schemat läggs för att så långt det går passa med busstiderna till och från Västerhaninge, dit det går pendeltåg.

Får NP4-elever bo på internatet?

Svar: Inte för tillfället, men vi jobbar för att det ska kunna bli så.