Vilka kurser kan jag läsa?


Här kan du se vilka kurser du kommer att läsa under dina tre år på Berga. Vissa kan du välja och andra måste alla läsa. Du väljer om du vill läsa det rena yrkesförberedande programmet eller välja till studieförberedande kurser med samhällsinriktning. I båda fallen får du en yrkesexamen inom lantbruk.

Exempel på kurser du kan läsa är Växtodling, Lantbruksmaskiner, Lantbruksdjur och Serviceteknik.

YRKESFÖRBEREDANDE PROFIL (Ansökning: Lantbruk NBLAN, Jordbruk)
Ladda ner information med tillhörande poängplan som pdf

STUDIEFÖRBEREDANDE PROFIL (Ansökning: Lantbruk NBLAN, Jordbruk)
Ladda ner information med tillhörande poängplan som pdf