APL (praktik)

Utbildningen på Bergas Anpassade Gymnasieskola är praktisk och yrkesförberedande, och därmed blir praktiken, som kallas APL (arbetsplatsförlagt lärande), viktig. Under dina fyra år på gymnasiet ska minst 22 veckor bestå av praktik, både på och utanför skolan. Under praktiken får du utföra de saker du lärt dig på skolan. Praktikplatser är t.ex. hunddagis, 4H-gård, stall, utemiljöer runt bostadsområden, kyrkogårdar, trädgårds- och parkarbeten.

Fokus ligger på att du som individ ska utvecklas så mycket som möjligt utifrån dina förutsättningar och på Berga finns stora möjligheter till just detta.