Personal, Berga

 

Alinder, Staffan

Lärare: Anpassade Gymnasieskolan (NP4)

Mentor: NP4

073-973 4868

johan.alinder@regionstockholm.se


 

Alm, Jenny

Travinstruktör

073-973 4853

jenny.alm@regionstockholm.se


 

Alm, Magnus

Förstelärare

Lärare: Engelska, Svenska

Mentor: 1A

magnus.alm@regionstockholm.se

072-598 1696


 

Bille Larsen, Ida

Lärare: Naturbruk, Djuren i naturbruket, Djurhållning, Fordon & Redskap

Mentor: 2C

ida.larsen@regionstockholm.se

073 973 4862


 

Björk, Jessica

Ridlärare, level 3

072-596 6155

jessica.bjork@regionstockholm.se


 

Blomquist, Malin

Ekonomihandläggare

070-001 1912

malin.blomquist@regionstockholm.se


 

Bölzner Hallsäter, Julia

Lärare i samhällskunskap, historia, religion,

entreprenörskap

Mentor: 3B

072-596 6157

julia.bolzner-hallsater@regionstockholm.se 


 

Dahl, Emelie

Föräldraledig


 

Dahlqvist, Madeleine

Ridlärare, level 2

073-646 1673

madeleine.dahlqvist@regionstockholm.se


 

Edermo, Kenneth

Instruktör och elevcoach

073-973 4858

kenneth.edermo@regionstockholm.se


 

Elb, Linus

Lärare: Idrott och hälsa

Mentor: 2C

072-598 1683

linus.elb@regionstockholm.se


 

Emanuelsson, Pysse

Elevcoach

Mentor: 1A

072-596 6161

pysse.emanuelsson@regionstockholm.se


 

Gillberg, Lars

Driftledare jordbruk

073-973 4865

lars.gillberg@regionstockholm.se


 

Grande, Ninni

Ridlärare

072-596 6156

ninni.grande@regionstockholm.se


 

Grann Wressel, Birgitta

Speciallärare, Anpassade Gymnasieskolan (NP4)

Mentor: NP4

072-596 6169

inger.grann-wressel@regionstockholm.se


 

Granqvist, Karin

Skolbibliotekarie

Lärare: Engelska, Svenska

Mentor: 2A

072-598 1678

karin.grankvist@regionstockholm.se


 

Grundemark, Emelie

Instruktör

073-973 48 52

emelie.grundemark@regionstockholm.se


 

Göthe, Cecilia

Lärare YRK

Mentor: YRK-GRÖN

070-226 7331

cecilia.bolke-gothe@regionstockholm.se


 

Harlin, Nanna

Kock

070-303 8446

nanna.harlin@regionstockholm.se


 

Hart, Steven

Rektor

073-973 4859

steven.hart@regionstockholm.se


 

Henriksson, Jennie

Elevcoach

072-030 6396

jennie.henriksson@regionstockholm.se


 

Holm, Susanne

Ridlärare

072-598 1699

susanne.i.holm@regionstockholm.se


 

Holmqvist, Sten

Vaktmästare

073-973 4851

sten.holmqvist@regionstockholm.se


 

Häggmark Lindén, Katarina

Biträdande rektor

070-001 1714

katarina.haggmark-linden@regionstockholm.se


 

Jakobsson, Jessika

Lärare: Biologi, Markernas och växternas biologi, Naturkunskap, Kemi

Mentor: 1C

070-239 6698

jessika.jakobsson@regionstockholm.se


 

Johansson Van den Ecker, Peter

Lärare lantbruk

073-973 48 61

peter.johansson-vandenecker@regionstockholm.se 


 

Jonsson, Tobias

Lärare: Fordon och redskap, Lantbruksmaskiner, Serviceteknik

Mentor: 2A

070-001 1590

tobias.jonsson@regionstockholm.se


 

Karlsson, Ellen

Lärare: Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård, Djuren i naturbruket, Djurhållning, Hästkunskap

Mentor: 1B

072-596 6172

ellen.karlsson@regionstockholm.se


 

Karlsson, Ida

Lärare: Svenska, Historia

Mentor: 2B

072-596 6154

ida.karlsson@regionstockholm.se


 

Kellerman, Fredrik

Ansvarig för Yrkesintroduktion (YRK)

Ansvarig för Bergas internat

Lärare: Motor- och röjmotorsåg, Mångbruk av skog

Mentor: YRK-GUL

072-962 5641

ulf.kellerman@regionstockholm.se


 

Levin, Alice

Ridlärare

072-598 16 94

alice.levin@regionstockholm.se


 

Lind, Åsa

Stallchef

Ansvarig Bergas hästutbildning

Lärare: Hästkunskap

Mentor: 3B

073-973 4850

asa.lind@regionstockholm.se


 

Ludewig-Ekman, Birgitta

Instruktör, Anpassade Gymnasieskolan (NP4)

070-970 6305

birgitta.ludewig-ekman@regionstockholm.se


 

Mattsson, Stefan

IT-ansvarig

073-973 4864

stefan.mattsson@regionstockholm.se


 

Mähler, Susanne

Skolkurator

072-596 6174

susanne.mahler@regionstockholm.se

Arbetar på Berga tisdag och onsdag


 

Nilsson, Kjell

Reparatör

073-973 4867

kjell.nilsson@regionstockholm.se


 

Nilsson, Linus

Hästskötare/travinstruktör

073 230 78 63

linus.a.nilsson@regionstockholm.se


 

Norell, Maria

Kökschef

072-596 6167

maria.norell@regionstockholm.se


 

Norlund, Helen

Instruktör och elevcoach, Yrkesintroduktion (YRK)

Ansvarig Bergas dikobesättning

072-598 1698

helen.norlund@regionstockholm.se


 

Raukola, Sara

Förstelärare

Lärare: Biologi, Lantbruksdjur, Djurens biologi, Djur, NP4

Mentor: 1C

072-596 6164

sara.raukola@regionstockholm.se


 

Rosén, Joakim

Instruktör och elevcoach, Yrkesintroduktion (YRK)

Ansvarig Bergas fårbesättning

Mentor: YRK-BLÅ

072-596 6170

joakim.rosen@regionstockholm.se​


 

Rytter, Lisa

Skolsköterska

072-596 6162

lisa.rytter@regionstockholm.se

Arbetar på Berga måndag, tisdag, onsdag och fredag


 

Sadeghi, Hamid

Lärare: Fysik, Matematik

Mentor: 3A

072-596 6158

hamid.sadeghi@regionstockholm.se


 

Seiger Anna

Elevcoach, instruktör

Mentor: 1B

070-453 1039

anna.seiger@regionstockholm.se


 

Slotthagen, Åsa

Fritidsledare och Kök

073-532 17 29

asa.slotthagen@regionstockholm.se


 

Sundkvist, Sara

Travinstruktör

076-089 2912

sara.sundkvist@regionstockholm.se


 

Thelander, Peter

Köksbiträde

072-598 1697

peter.thelander@regionstockholm.se


 

Valtersson, Kirsi

Lokalvårdare

070-170 7040

kirsi.valtersson@regionstockholm.se


 

Wennblad, Andreas

Lärare: Matematik

Mentor: 2B

072-596 6166

andreas.wennblad@regionstockholm.se


 

Wiik Susanne

Specialpedagog

Lärare: Engelska, Svenska

Mentor: 3A

072-596 6159

susanne.wiik@regionstockholm.se