Lantbruk - Jakt och viltvård


På Berga kan du från och med hösten 2021 läsa naturbruksprogrammet med lantbruksinriktning, profil Jakt och viltvård. Du kommer att få lära dig allt om hur arbetet på en gård fungerar samt på ett ansvarsfullt sätt förvalta gårdens viltstammar.

På Berga finns det ett komplett lantbruk med odlingar, djur och maskiner, vilket betyder att det aldrig är långt från klassrummet till det praktiska arbetet. På lantbruksinriktningen bedrivs en stor del av undervisningen i små grupper där du får du läsa kurser som t ex Jakt och viltvård, Motor-och röjmotorsåg, Mångbruk av skog, Lantbruksdjur och Lantbruksmaskiner.

I profilen Jakt och viltvård får du dessutom möjlighet att ta Jägarexamen. Du lär dig praktiskt viltvård och utför praktisk jakt på Bergas viltrika marker. Under årskurs 3 kommer du göra din APL (praktik) med jaktlig inriktning på gårdar utanför Berga.

På Berga finns en mycket fin rådjursstam samt gott om vildsvin och en växande stam av dovvilt, allt detta endast 30 minuter från centrala Stockholm!

Ladda ned poängplan (pdf)

Vid frågor kontakta: 

Fredrik Kellerman, lärare
ansvarig Yrkesintroduktion
072-962 5641
ulf.kellerman@regionstockholm.se

Steven Hart, rektor
073-973 4859
steven.hart@regionstockholm.se