Rutin vid kränkande behandling

Om en kränkning av våra elever eller vår personal uppstår på Berga naturbruksgymnasium ska denna skyndsamt anmälas till rektor. Kränkning kan vara antingen fysiskt, psykisk eller ske via nätet. Använd gärna bifogad blankett.

Skolan ska sedan agera utifrån den plan mot kränkande behandling som finns för att säkerställa att våra elever känner sig trygga.