Betygshantering

Betygskopior för elever födda 1985-01-01 och framåt

Ett slutbetyg ska betraktas som en värdehandling. Berga får inte skriva ut ett nytt slutbetyg, utan endast betygskopior.

Om man vill ha en kopia på sitt slutbetyg eller sitt samlade betygsdokument kontaktar man Berga via mail (info.berga@regionstockholm.se) och anger namn, personnummer samt nuvarande adress.

Berga tar ut en administrativ kostnad samt porto, totalt 100 kr. Sätt in pengarna på bg 5226-1377 (skriv namn, personnummer och nuvarande adress). Vi skickar dokumentet snarast efter det att vi ser att pengarna finns på vårt konto.

 

Betygskopior för elever födda tidigare än 1985-01-01

Betygen gallras från Berga med jämna mellanrum, vanligtvis en gång per år. Betygen finns sedan arkiverade på Regionarkivet.

För att få betygskopior av dem, var vänlig och kontakta dem via telefon: 08-123 188 00 
(08 - 737 27 10)
eller via hemsida: https://www.regionarkivet.regionstockholm.se/
Välj: Beställ ur arkivet > Beställ betyg