Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam, EHT, bestående av biträdande rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog. EHT träffas en gång i veckan för att kartlägga hur skolsituationen fungerar för Bergas elever. Elevhälsoteamet har i uppdrag att utreda och samverka om elever i behov av särskilt stöd för att utifrån detta föreslå konkreta åtgärder. De ska även inventera behov av skolövergripande elevhälsoarbete och föreslå prioriterade områden. Elevhälsoteamet deltar vid klasskonferenser.

 

Bergas elevhälsoteam (EHT):

Katarina Häggmark Lindén, bitr rektor
070-001 1714, katarina.haggmark-linden@regionstockholm.se
Lisa Rytter, skolsköterska
072-596 6162, lisa.rytter@regionstockholm.se
Susanne Mähler, kurator
072 – 596 6174, susanne.mahler@regionstockholm.se
Susanne Wiik, specialpedagog
072 – 596 6159, susanne.wiik@regionstockholm.se


Bergas trygghetsteam (THT):

Susanne Mähler, kurator
072 – 596 6174, susanne.mahler@regionstockholm.se
Helen Norlund, instruktör och elevcoach
072-598 1698, helen.norlund@regionstockholm.se
Joakim Rosén, instruktör och elevcoach
072-596 6170, joakim.rosen@regionstockholm.se

Fredrik Ridderby, elev
Katharina Seidenglanz, elev
Edvin Wallentin, elev
Miranda Rondahl, elev