Uppsägning internatplats


Förtida uppsägning:

Avtal kan sägas upp av betalningsansvarig minst en månad före nästa månadsskifte, t ex senast den 31 januari för utflyttning senast den 1 mars.

Härmed säger jag som betalningsansvarig upp rummet på Bergas internat. Datum då detta formulär skickas till Berga gäller som tidigast uppsägningsdatum.

Tänk på att rummet ska lämnas städat och i samma skick som vid inflyttning. Man kan bli ersättningsskyldig vid onormalt slitage.

Uppsägning av Internatplats. OBS gäller endast nuvarande elever, läsåret 22/23.