Om lantbruksutbildningen

Vad kan man arbeta med och utbilda sig vidare till efter avslutad utbildning inom Naturbruksprogrammet med inriktning Lantbruk?

Svar: Du genomför ett gymnasiearbete i slutet av utbildningen då du med utgångspunkt från valda kurser väljer en utgång. Utgången kan t ex vara djurskötare (inom en viss produktionsgren), traktor-/maskinförare inom växtodlingen, maskinskötare/maskinreparatör lantbruksmaskiner. För närvarande finns det gott om arbete inom djurskötsel (lantbruksdjur), maskinförare (lantbruk) samt lantarbetare och skogsarbetare.

Har du valt att gå yrkesförberedande utbildning kan du läsa vidare på yrkeshögskolan till t ex driftledare, agrotekniker eller gårdsmästare.

Har du valt studieförberedande utbildning kan du t ex läsa vidare på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) till agronom eller lantmästare.

Var genomförs APL och vad gör man på APL?

Svar: APL (praktik) förläggs på företag utanför skolan, i hela landet. Skolan har ansvar att skaffa fram lämpliga APL-platser till eleverna. Du kan också själv komma med förslag på företag. Skolan kan då ta kontakt med detta och försäkra sig om att platsen är lämplig. Det finns också möjlighet att genomföra APL utomlands under åk 3.

Under APL deltar du i det arbete som genomförs på företaget, t ex utfodring, utgödsling, mjölkning, djurhantering, maskinvård, transportkörning, harvning, plöjning. Det är viktigt att du under APL-perioden håller de arbetstider som gäller, liksom att du följer de säkerhets- och miljöföreskrifter som gäller. Du kan ibland få med dig uppgifter från skolan som ska lösas under APL-perioden.

På APL-platsen ska finnas en handledare (ägare eller anställd på företaget), som fungerar som stöd. Handledaren ska också lämna ett omdöme som kommer att ingå i betygssättningen i de kurser där APL ingår.

Är undervisningen mest praktisk eller teoretisk?

Svar: Under utbildning ingår minst 15 veckor APL. Dessutom genomförs en hel del moment praktiskt på skoljordbruket. I inriktningskurserna, som t ex lantbruksdjur 1 & 2, växtodling 1 & 2, lantbruksmaskiner 1 & 2 är ca 50% praktik (inkl APL) och 50% teori. De s k teoridelarna i dessa kurser är mycket viktiga för att du ska förstå vad du gör och varför, att du ser samband och kan dra slutsatser i det praktiska arbetet. Det handlar alltså inte bara om att ”göra”.

Att vara verksam inom dagens lantbruk kräver stor biologisk kunskap (= grunden för brukande av naturen), stor teknisk kunskap (den tekniska och digitala utvecklingen inom lantbruket går nu mycket snabbt) och stor ekonomisk kunskap (inte minst om du siktar på att bli egenföretagare).

I de programgemensamma kurserna, Biologi 1, Naturbruk och Entreprenörskap måste du ha minst betyg E för att få ut din yrkesexamen.

Naturbruksprogrammet kan många gånger vara minst lika krävande som det naturvetenskapliga programmet, men på ett annat sätt. Här måste du både klara av den praktiska delen OCH dessutom studera.

Varför har ni inga vanliga öppet hus?

Svar: Vi har märkt att våra alternativ passar bättre på ett naturbruksgymnasium:

  • Informationsträff med rundvandring på Berga, ca 1,5 tim.

  • Information och Prova-på, ca 3 tim.

  • Skugga en elev för en dag
Finns det individuella utvecklingsplaner för varje elev?

Svar: Det finns studieplaner för varje elev. Matriser och omdömen redovisas en gång per termin i samband med utvecklingssamtalen.

Hur stor del av undervisningen är lärarledd?

Svar: I stort sett all undervisning genomförs med lärare eller instruktörer.

Vad får man för dator?

Svar: Varje elev får låna en ChromeBook under sina 3 år på Berga. Vi har trådlöst WiFi på hela skolan, även internatet.

På vilket sätt har eleverna möjlighet att påverka skolan och undervisningen?

Svar: Vi har klassråd ett par gånger per termin. Två gånger per termin har vi Bergaråd (Bergas elevråd). Dessutom försöker lärare och instruktörer arbeta på ett varierat sätt så att elever får prova att visa kunskaper på olika sätt.

Hur långa är skoldagarna?

Svar: Skoldagen börjar kl 08.45 och slutar 15.40. Måndagar börjar man dock tidigast 09.45.

Vi har olika scheman för varje vecka. Gå gärna in på bergagymnasium.se och titta på ett schema för att få en bättre uppfattning.

Vad är skolans elever mest nöjda med?

Svar: Den goda gemenskapen och skolmaten.

Hur många elever går på skolan?

Svar: Läsåret 2021/2022 har vi drygt 190 elever. Vi ökar stadigt och har snart fyllt alla platser på Berga.

Har skolan statistik på vad deras elever gör efter gymnasiet? Hur stor procent kom in på högskola eller universitet? Hur många fick jobb direkt?

Svar: Vi har ingen statistik på detta, tyvärr. En siffra för några år sedan visade att mer än 90 % av elever som gått på ett naturbruksprogram (inte bara Berga) antingen jobbade eller pluggade på universitet och högskolor.

I ny statistik ser man att 20-25 % av de som slutfört sin utbildning på naturbruksgymnasier (inte bara Berga) fortsatt studier senast efter 3 år.

Hur många av lärarna är behöriga att undervisa i sina ämnen?

Svar: De allra flesta lärare är behöriga med lärarlegitimation i flertalet ämnen.

Max antal elever i en klass?

Svar: Vi försöker hålla en maxgräns på 24 elever per klass.

Kan man läsa grundläggande högskolebehörighet och särskild behörighet till Hippolog ( Matematik 2, Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1a1) på yrkesförberedande?

Svar: Ja. Vill man ha allmän högskolebehörighet läser man studieförberedande profil (liknande Samhällsprogrammet) och läser då Svenska 2, Svenska 3, Engelska 6 samt Historia 1a2 och Samhällskunskap 1a2. De två senare kurserna gör att man läst lika mycket som Historia 1b och Samhällskunskap 1b. Eftersom vi på naturbruksprogrammet läser flera Biologi-kurser får man behörighet jämställt att man läst Naturkunskap 2 och Biologi 2 om man söker utbildningar som kräver dessa kurser.

Finns det en mentor per klass eller flera mentorer? Hur ofta träffas man?

Svar: Klassen har en eller två mentorer. Klasserna har mentorstid en till tre gånger per månad.
Berga är en liten skola där man ofta träffar på varandra dagligen.

Har skolan vanliga lektioner på 60 min eller är det längre arbetspass?

Svar: En vanlig lektion är 55 min, men ibland är det dubbeltimmar. Praktiska övningar är oftast två eller tre lektioner i ett pass.

Har skolan digitala läromedel eller använder man vanliga böcker?

Svar: Vi använder både digitala läromedel och vanliga böcker.

Kan man pendla till skolan?

Svar: Ja, det är många elever som gör det. Schemat läggs för att så långt det går passa med busstiderna till och från Västerhaninge, dit det går pendeltåg.

Vilka djur finns på skolan?

Svar: På skolan finns det rid- och travhästar samt får med lamm och dikor med kalvar.

Vilka traktorer och redskap har skolan?

Svar: På skolan finns det idag 14 traktorer, både nyare och äldre . Det finns även hjullastare, skördetröska samt fyr- och sexhjulingar.
Vi har även moderna harvar, såmaskiner, storbalspress och andra redskap som behövs för att sköta ett lantbruk idag.

Hur mycket praktik får man göra?

Svar: Du får göra minst 15 veckors praktik, oavsett om du väljer häst- eller lantbruksinriktning.

Aktuellt

Läsårsdata 2023-2024

Påsklov 2 – 5 apr (v 14)
Lovdag fre 10 maj
Studenten fre 7 juni (utspring ca kl 12.30)

OBS! Åk 1 och 2 slutar ons 12 juni


Läsårsdata 2024-2025 

HT börjar tor 15 aug för årskurs 1
HT börjar mån 19 aug för övriga
Höstlov 28 okt – 1 nov (v 44)
HT slutar fre 20 dec

VT börjar tis 7 jan
Sportlov 24 - 28 feb (v 9)
Påsklov 14 – 17 apr (v 16)
Lovdag fre 2 maj och fre 30 maj
Studenten tors 5 juni (utspring ca kl 12.30)

OBS! Åk 2 och 3 slutar ons 11 juni

Information

Berga Naturbruksgymnasium ligger mellan Stockholm och Nynäshamn.
GPS-coordinater: 59.091681, 18.108213

Hitta hit med bil: Väg 73 från Stockholm, ta av vid trafikpl Fors/Försvarsmakten. Sväng höger mot Västerhaninge. Efter 300 m, sväng vänster mot Stav. Efter ca 1,7 km sväng vänster.

Hitta hit kommunalt: Pendeltåg till Västerhaninge och sedan buss 847 eller 843 till Berga Gård.

Kontakt

Berga naturbruksgymnasium
Berga Skolväg 1
137 91 Västerhaninge
072 – 468  97 57

info@bergaedu.se

Visselblåsa?

 
Vi använder cookies
Vi använder cookies för att se till att du får den bästa upplevelsen på vår hemsida. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du detta.
Ok