Introduktionsprogram

 

Om du saknar de betyg som krävs för att söka in till det ordinarie naturbruksprogrammet så finns det ett alternativ på Berga; Yrkesintroduktion.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar behörighet till gymnasiet och naturbruksprogrammet på Berga men fortfarande vill arbeta inom exempelvis  Hästhållning eller Lantbruk. Yrkesintroduktion ger ingen yrkesexamen utan ska med fokus på praktik ge så goda möjligheter som möjligt till ett arbete.

Yrkesintroduktionen är som det vanliga naturbruksprogrammet treårigt, men består till minst 50 % av praktik. I det mer traditionella skolarbetet ligger fokus på de gymnasiegemensamma ämnena Svenska, Engelska och Matematik anpassat till den nivå där du befinner dig. Du läser även kurserna Idrott och hälsaSamhällskunskap och Entreprenörskap.  Och eftersom du läser på ett naturbruksgymnasium läser du bl  a kurser som Naturbruk, Trädgårdsanläggning och Byggnadsunderhåll. 

Utbildningen genomförs till stor del på Berga där du bland annat lär dig använda jordbruksmaskiner och röjmotorsåg. Du får även träna på att sköta kor, får och hästar. Som helhet får du en  yrkesinriktad utbildning inom naturbruk som förbereder dig för arbetsliv eller för studier på naturbruksprogrammet.

Utbildningen är individanpassad och stort fokus läggs på att du ska kunna fungera så bra som möjligt på en arbetsplats. Gruppen du läser med är liten (ca 10 elever) så att du ska få chansen att utvecklas i egen takt.

För mer information kontakta:

Fredrik Kellerman, lärare, instruktör
072-962 5641
ulf.kellerman@regionstockholm.se

Steven Hart, rektor
073 - 973 4859
steven.hart@regionstockholm.se