Personal på anpassad gymnasieskola (särskola)

Det är vi som arbetar inom NP4 på Berga:

Birgitta Grann Wressel, speciallärare
072 - 596 6169
inger.grann-wressel@regionstockholm.se

Staffan Alinder, lärare
073 - 973 4868
johan.alinder@regionstockholm.se

Birgitta Ludewig-Ekman, instruktör
072 - 596 6165
birgitta.ludewig-ekman@regionstockholm.se