Bergas anpassade gymnasieskola (särskola) – programmet för skog, mark och djur


På Berga finns anpassade gymnasieskolans fyraåriga program för skog, mark och djur. Utbildningen ger kunskap inom praktiskt arbete med markarbete (utemiljöer, trädgård o park) och djur (häst, hund och lantbruksdjur). Här följer några av de moment du får ta del av:

Träna att köra elbil 

Använda grästrimmer, lövblås, gräsklippare mm
 

 

Markanläggning, renovera mm

Sköta rabatter, rensa ogräs, plantera nytt, beskära äppelträd mm, och välförtjänt rast.

Umgås med hästar

Lära om hundar

Sköta stallar och umgås med lantbruksdjur

Första året provar eleven på olika moment inom programmet för att andra året ha valt inriktning mark eller djur. Det är ej krav på att eleven måste rida som djurelev. Och om markelev vill rida finns kurs för det. Stor hänsyn tas till elevens personliga utveckling för att just eleven ska kunna nå så långt som möjligt i och utanför skolan.

Utbildningen präglas av hög personaltäthet och stor individanpassning. Målet är att eleven ska få kunskaper som ger möjlighet till arbete inom utbildningsområdet samt klara av eget boende och ett aktivt socialt liv.

Det är viktigt att komma ihåg att oavsett inriktning så är utbildningen fysiskt krävande.

Om intresse kan ni ringa Gittis, speciallärare, 072 5966169 eller Staffan, lärare, 073 9734868