Arbetsenhetsledare, Berga

Steven Hart, rektor
073-973 4859
steven.hart@regionstockholm.se

Katarina Häggmark Lindén, biträdande rektor
070-001 1714
katarina.haggmark-linden@regionstockholm.se

Fredrik Kellerman, internat och yrkesintroduktion 
072-962 5641
ulf.kellerman@regionstockholm.se

Åsa Lind, stallchef
073-973 4850
asa.lind@regionstockholm.se

Lars Gillberg, driftledare jordbruk
073-973 4865
lars.gillberg@regionstockholm.se

Maria Norell, kökschef
072-596 6167
maria.norell@regionstockholm.se