Stallregler

 • Kostnaden för en box är 4000 kr/mån (3200 kr+ moms 800 kr). I priset ingår; tillgång till ridhus och ridbanor, grovfoder, havre, kornkross, betfor, saltsten och strömedel (halm, spånpellets eller spån). Berga bestämmer vilket strömedel det blir. Det ingår 1,5 spånbal alternativt 2 säckar spånpellets per vecka. Vid behov av mer strö kan man köpa detta av Berga. Hästarna går i rasthage i grupp om två till tre hästar per hage. Hästarna bör kunna gå i grupp, om hästen ska gå i enskilt skall det finnas speciella skäl för detta. 

  Observera att strikt hästägaransvar och föräldraansvar gäller vid uppstallning i Bergas elevstall! Hästen skall vara försäkrad.

  Hästen skall vara familjeägd, inriden eller inkörd samt naturligtvis hanterbar. Om hästen är hyrd eller att du är fodervärd behöver Berga ha en kopia på kontraktet. Hingstar får ej uppstallas i Bergas elevstall. 

  Kontrakt skall lämnas, vaccinationsintyg och träckprovssvar skall uppvisas innan du lastar av hästen på Berga. Hästen skall vara vaccinerad mot Hästinfluensa och Stelkramp samt vara ”parasitfri”. Du har ansvar för att träckprov tas två gånger per år och att hästen vid behov avmaskas, under våren kommer ett gemensamt träckprov att tas. Du får vid inflytt i stallet kvittera ut en nyckel till sadelkammaren, om du tappar bort nyckeln eller ej lämnar tillbaka den vid utflytt kommer du att faktureras 250 kr. Du behöver ta med egna höpåsar, foderhinkar och vattenbalja till hagen åt din häst.

  Observera att elevstallet är ett kollektivstall. Du kommer att bli tilldelad stalltjänst, även under lov och röda dagar. Det skall alltid vara minst 2 personer som har stalltjänst. Uppsägningstiden för stallplatsen är 2 månader och även om du säger upp din stallplats är du skyldig att ha stalltjänst under uppsägningstiden.

  Det ingår endast frukost, middag och kvällsfika under vardagar till de elever som bor på Bergas internat, ej till övriga elever som har stalljänst.

   

  • Jag kommer att följa elevstallets regler och jag är medveten om att det ställs stora krav på mig som elev när det gäller skolarbete, närvaro i skolan, skötsel av hästen, stallet, ridhuset, stallområdet samt foderutrymmet.

   

  • Jag är medveten om att stallet är ett kollektivstall och att jag kommer bli tilldelad stalltjänst.

   

  Stallmöten kommer att ske minst två gånger per termin och är obligatoriska för eleven att närvara på.

  Åsa Lind, Stallchef, arbetsmobil: 073-9734850, mailadress: asa.lind@regionstockholm.seEndast för blivande årskurs 1 elever som önskar söka stallplats:

Bergas elevstall är ett kollektivstall. För att ha din häst uppstallad på Berga krävs följande:

I elevstallet blir du tilldelad stalltjänst, även under lov och röda dagar. När du har stalltjänst skall du tillsammans med andra elever, klara av att sköta elevstallets hästar. Under stalltjänsten sköter du fodringar samt in-och utsläpp. Det är viktigt att stalltjänsten sköts på ett ansvarsfullt sätt. Du skall också självständigt klara av sköta och rida/köra din häst samt ha ordning på dina saker.

  • Att du har grundläggande hästkunskaper.
  • Att du klarar av att fodra hästar enligt foderstat.
  • Att du klarar av leda hästar in- och ut från hagen som har olika temperament.
  • Att du kan mocka noggrant i olika typer av strömedel.
  • Att du sköter din stalltjänst och sköter tider.
  • Att du har god rid/körkunskap.
  • Att du självständigt klarar av att ta hand om din häst.