Lantbruksutbildningen på Berga

På Berga finns det ett helt lantbruk med odlingar, djur och maskiner, vilket betyder att det aldrig är långt från klassrummet till det praktiska arbetet. På lantbruksinriktningen får du lära dig allt om hur arbetet på en gård fungerar; från hur man reparerar en traktor till vilket foder som passar bäst för en kalv.

Detta är utbildningen för dig som i framtiden vill arbeta på en mjölkgård, med uppfödning av köttdjur eller som maskinförare på ett jordbruk. Dessutom kan du välja till de kurser du behöver för att få högskolebehörighet. På Berga får du:

  • Möjlighet att göra praktik utomlands och på gårdar runt om i Sverige
  • Arbeta med 400 hektar odlad mark (med t ex vete, korn och havre)
  • Lära dig om djurhantering, främst kor och får
  • Undervisning för traktorkörkort. Detta ger möjlighet att ta ett traktorkörkort hos transportstyrelsen, Berga står för kostnaden av första provet.

Skolan erbjuder allt du behöver för att få en bred och gedigen utbildning inom lantbruk. Utbildningen lägger fokus på djur, natur, teknik och hållbar utveckling.

Förutom en yrkesexamen inom lantbruk så har du möjlighet läsa för behörighet för fortsatta studier till exempelvis lantmästare. I framtiden kommer det att finnas stort behov av arbetskraft som till exempel maskinförare. 

Ladda ned poängplan (pdf)

För mer information, kontakta:

Lars Gillberg, driftledare
073 - 973 4865
lars.gillberg@regionstockholm.se

Steven Hart, rektor
073 - 973 4859
steven.hart@regionstockholm.se