Om Skolan

Berga naturbruksgymnasium ligger i Västerhaninge utanför Stockholm och ägs och drivs av Region Stockholm. Det är en gymnasieskola men även ett fullt fungerande lantbruk med tillhörande stallar, ladugård, ridhus och internat. Sedan 1921 har ungdomar utbildat sig inom lantbruk på Berga, även om gårdens historia sträcker sig betydligt längre tillbaka i tiden än så.

Från början var Berga en ren lantbruksskola, men på senare år har också utbildningar inom häst spelat en viktig roll. Gårdens areal uppgår till 600 hektar, vilket gör att skolan har ett läge som är unikt för Stockholms län, och detta bara trettio minuter med pendeltåg från Stockholms centralstation. På Berga är det nära till både stad, hav och skog, detta påverkar skolan på ett grundläggande sätt.

Berga är en stor skola till ytan men en ganska liten skola vad gäller elevantalet; idag går knappt 200 elever här. Antalet personal uppgår till närmare 50, det går alltså inte så många elever per vuxen på skolan.  I stort sett alla lärare är behöriga och de allra flesta har lärarlegitimation. På Berga arbetar även ridlärare, trav- och jordbruksinstruktörer vilka har erfarenhet från varierande områden inom naturbruksområdet. Dessutom personal som arbetar inom kök, IT och lokalvård.

På skolans område finns en mängd olika byggnader av varierande ålder. Ett av de äldre husen är det gamla skolhuset som idag används som internat och matsal, i folkmun kallat ”Gamla” eftersom det också finns en nyare internatbyggnad några meter därifrån. Till matsalen hör också kök och uppehållsrum och många av kvällsaktiviteterna för eleverna sker här.

För de som anländer till Berga så syns tidigt den gamla herrgårdsbyggnaden i vitt som idag fungerar som kontor. Andra byggnader som syns och märks är ladugården från sent 1800-tal, maskinhallen och det ridhus som stod färdigt i slutet av 1990-talet.